Evaluatie deelnemers op Module “USLiterature in Suriname”

14 december 2019

“Overall positief!”

Dat zeiden alle studenten op de evaluatiedag op 14 december 2019. Het eerste deel van de Module is geweest en zoals gebruikelijk bij de Schrijversvakschool, is er altijd een evaluatie. De module USLiterature is een pilotproject dat in oktober 2019 startte. Studenten leren via geselecteerde werken uit de Amerikaanse literatuur, Amerika’s auteurs en hun werken kennen. In Suriname wordt er weinig tot geen Amerikaanse literatuur gelezen. Met deze module hoopt de Schrijversvakschool daar verandering in te brengen. De Amerikaanse literatuur zit qua thematiek dichterbij de belevingswereld van menig Surinamer.

Enkele opmerkingen bij de module:

“De module draagt bij aan een stuk bewustzijn. Je ziet de wereld in een grotere context. Universele thema’s zoals identiteit, cultuur, etniciteit keren terug, wat soms best beangstend is. Ik ben ontzettend blij met deze lessen: ik mis geen enkele. Er zit variatie in de begeleiding en moderatie van de docent. De ‘Critical Thinking’ als didactische werkvorm roept diepzinnige reflecties op.”

“Wij worden alleen maar kritischer door het lezen van deze boeken. Veel uit de boeken is herkenbaar.  Wij zijn dus niet zo uniek. In de 40, 50, 60 jaar is niet zoveel veranderd in de wereld. De rol van de docent vind ik prima. Ze heeft passie voor haar werk, en dat is aanstekelijk.”

“Ik kende de Amerikaanse literatuur niet. Ook las ik poëzie voorheen heel anders en hield er eerlijk gezegd niet van. Nu wel! Ik ben meer gaan lezen, ik ben anders gaan lezen. Elke les is verrassend. 

Het leesrooster dat best intensief is, wordt aangepast. De cursisten hebben allen een baan, waardoor lezen en naslag doen wat moeilijker gaat. Daar komt gelukkig verandering in.

Ruth San A Jong die de training startte is blij met het enthousiasme en de persoonlijke bijdragen van de cursisten. Wij kruipen elke week in andere inzichten. Soms nodigen wij gastsprekers uit, om hun visie over bepaalde onderwerpen te delen. Voor 11 januari is de Women’s Rights Centre uitgenodigd om over genderverhoudingen in Suriname te praten. Samen met de studenten maken wij links naar vrouwen in de literatuur.
“Ik denk dat we onze doelen bereiken met deze module. Er komt zeker een vervolg van het programma!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *