COACHING BIJ SCHRIJVEN

Bij Coaching richt ik mij op de ontwikkeling van het schrijven van een (1) persoon. Het is dus geen groepsactiviteit.

Werkwijze

  • De sessies zijn online, via de applicatie van zoom.us op de afgesproken tijd en dag. Elke zoomsessie bestaat uit twee uren. 
  • Bij persoonlijke begeleiding zijn we met de schrijver, het (eind)product en het schrijfproces bezig. Elke zin/alinea moet beredeneerd zijn en een functie hebben voor het geheel. Wij leren de cursist teksten schrijven waar die volledig achter staat: teksten vooral vanaf de eigen authenticiteit en visie samengesteld. 

Er worden afspraken gemaakt over:

  • Hoe het schrijfproces eruitziet.
  • De wijze/techniek/aanpak
  • Feedback op tekst, wat de frequentie is 
  • Wat de verwachtingen en verplichtingen zijn van de schrijver en de coach.

Betalingsvoorwaarden

  • De lijst met modules waarin je schrijfbegeleiding wil vind je hier. De duur is afhankelijk van hoe snel jij de technieken begrijpt en toepast. Daarnaast moet je zelf veel oefenen met de technieken die ik aanreik. Als er behoefte is aan meer begeleiding, kan dat uiteraard, na overleg over data, tijden e.d.
  • De betaling geschied vooraf aan de training. Bij overmaking, PC2020 vermelden.
  • Restitutie is niet mogelijk, als een sessie niet tijdig wordt afgemeld. Dit behoort op zijn minst twee dagen voor de aanvankelijke afgesproken datum te gebeuren.

Mochten er nog vragen zijn mail naar info@schrijversvakschool.org of ruth@schrijversvakschool.org

Bankgegevens

HAKRINBANK
SCHRIJVERSVAKSCHOOL PARAMARIBO
SRD 206.673.6793
USD 20.809.63.09
EURO 20.809.6317