Alles wat u moet weten bij de module Amerikaanse literatuur

Vanaf mei 2020 kunt u deze module volgen in delen:

 • Asian American Literature
 • African American Literature
 • Stromingen in de Amerikaanse literatuur
 • Native American Literature
 • en nog meer.

Voorlopig kunnen geen boeken uitgeleend worden. De teksten worden digitaal verzonden.

Lesdoelen:

 • Een inzage te geven in de Amerikaanse geschiedenis, samenleving, cultuur door de ogen van Amerikaanse schrijvers.
 • De relatie leggen tussen de literaire werken in de historische/etnische en culturele context van Suriname.
 • Nieuwe prikkels te geven voor het lezen van Amerikaanse literatuur aan Leerkrachten, pedagogen en culturele organisaties.
 • Het uitwisselen  van sociale/etnische connecties om zo de culturele identiteit van Suriname te verstevigen.
 • Kritische reflecties te stimuleren door middel van het schrijven van essays en discussie-seminars.
 • Onderzoek in archieven en andere documentatiecentra te stimuleren.

Thema’s:

Identiteit, cultuur, etniciteit, racisme, immigratie, rechten van de mens, gender, geschiedenis. Verder: African-american, Native American, South Asian American literature, Islamophobia, Asian literature, Essaywriting, Contemporary American Poetry. En alle andere sub-onderdelen bij de thema’s horen, alle in Surinaamse context.

Wie kan meedoen?

 • Mensen die interesse hebben in de Amerikaanse literatuur
 • Leraren
 • Pedagogen
 • Leiders van sociale en culturele organisaties
 • Essayisten
 • Journalisten
 • Studenten VWO-niveau en hoger
 • Curriculum ontwikkelaars bij onderwijsprogramma’s
 • Regisseurs
 • Leiders van literaire organisaties
 • Schrijvers (in spe)
 • en alle andere Leysi-bakru of liefhebbers van de literatuur!

Hoe zien de lessen eruit?

HOE ZIET DE MODULE ERUIT?

De module bestaat uit 22 lessen/bijeenkomsten van elk drie uren.

In het eerste deel (4 sessies) leert de student bij schrijven van mini-essays:

 • aantekeningen maken in de marge van de tekst.
 • opschrijven wat ‘de tekst zegt’ en wat ‘de tekst doet’.
 • samenvattingen maken.
 • wat culturele codes zijn en welke rol die vervullen.
 • ‘in eigen woorden’ vertalen van tekst (probleem analyse).
 • conceptbespreking van elkaars teksten (lezen en becommentariëren,  in het belang van de gedachtegang etc.).
 • snellezen.

Bij dit deel worden er korte teksten (proza/poëzie) gelezen en besproken. In week 5 beginnen wij met de eerste van de in totaal 15 boeken. Tijdens een les kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld, een essay, het boek en een gedicht van één auteur gelezen moet worden.  Dat zal variërend zijn bij elk thema. De studenten hebben in week 5 al een bepaald leesritme. Tijdens de sessies krijgen de studenten exploratieve schrijftaken.

De 2 laatste sessies bestaan uit een evaluatie van de module en de laatste les is de feestelijke afsluiting met certificaat uitreiking. 

Uitleen, Rooster, Afspraken, e.d.

Het rooster ontvangt de student in de eerste week van oktober, meteen na inschrijving. De student ontvangt dan eerst digitale copies van het eerste deel van de module om alvast te lezen. De aanschaf van de boeken is afhankelijk van het aantal deelnemers. Het duurt doorgaans 2 tot 3 weken voor de boeken er zijn, en uitleenklaar zijn gemaakt.

De leen van de boeken is inclusief het lesgeld. Bij beschadiging van de boeken worden kosten voor aanschaf (inclusief shipping) in rekening gebracht. Na de discussie-seminars van de auteur/het thema, worden de boeken ingediend en ontvangt de student de andere collectie zodat die zich kan voorbereiden op de volgende sessies.

De boeken zijn alleen voor de studenten beschikbaar. Leen aan derden, niet verbonden aan de studie, is verboden. Toegang tot het digitaal bestand en het prikbord is persoonlijk.

Bij opzegging van de studie, na inschrijving, wordt 30% in rekening gebracht. Wij hebben geen garantie dat de student discreet is omgegaan met het toegestuurde materiaal.

Vooraf lezen zal de ‘leesdruk’ lichter maken.

Auteurs

Wij maken niet alle titels van de boekenlijst bekend, maar willen wel een idee geven van enkele auteurs wiens boeken wij zullen bestuderen.

 • Sherman Alexie (proza)
 • Ralph Ellison (proza)
 • Deborah Miranda (essay)
 • Samuel Miranda (poëzie)
 • Suzan-Lori Parks (theater)
 • Karen Tei Yamashita (proza)
 • James Baldwin (essay en proza)
  • en nog meer…

Informatie

Informatie kunt u altijd inwinnen bij Ruth San A Jong, die de sessies zal verzorgen. Gastcolleges van andere docenten worden tijdig bekendgemaakt. De syllabus is al in concept, maar pas definitief wanneer alle inschrijvingen binnen zijn.

Achtergrond

Ruth San A jong, schrijfdocent en oprichter van de Schrijversvakschool, volgde in 2018 samen met 17 andere leraren van diverse landen een opleiding in Amerikaanse literatuur aan de Seattle University in de VSA. In Suriname worden er weinig literaire werken gelezen van Amerikaanse auteurs. De literaire canon op scholen is veelal Nederlands georiënteerd, en sterk beïnvloed door wat door Nederland als ‘wereldliteratuur of niet-westerse/engelse’ literatuur beschouwd. De canon is toe aan vernieuwing.

De module die vijf maanden duurt, zal een verkenning zijn van de Amerikaanse literatuur vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden. Daarnaast zullen deelnemers kritisch discussiëren in seminars over onderwerpen waar Surinamers raakvlakken mee hebben en in de eigen context proberen te plaatsen.  ‘Critical thinking’ en ‘Active Learning’ zijn hierbij de didactische werkmethoden. De deelnemers leren mini-essays te schrijven, de eigen visie op papier te krijgen en discussiëren.

Deze module is een pilotproject, om na te gaan of er voldoende animo is voor vervolg. Het maximaal aantal deelnemers per groep is 20.

T: 856 3674 – info@schrijversvakschool.org

Deze informatie is ook te lezen via: http://www.schrijversvakschool.org/usliterature/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *