Wat houdt de module ‘American literature’ in?

De module bestaat uit 22 lessen/bijeenkomsten

In het eerste deel (4 sessies) leert de student bij schrijven van mini-essays:

  • aantekeningen maken in de marge van de tekst.
  • opschrijven wat ‘de tekst zegt’ en wat ‘de tekst doet’.
  • samenvattingen maken.
  • wat culturele codes zijn en welke rol die vervullen.
  • ‘in eigen woorden’ vertalen van tekst (probleem analyse).
  • de conceptbespreking van elkaars teksten (lezen en becommentariëren,  in het belang van de gedachtegang etc.).
  • snellezen.

Bij dit deel worden er korte teksten (proza/poëzie) gelezen en besproken. In week 5 beginnen wij met de eerste van de in totaal 15 boeken. Tijdens een les kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld, een essay, het boek en een gedicht van een auteur gelezen moet worden.  Dat zal variërend zijn bij elk thema. De studenten hebben in week 5 al een bepaald leesritme. Tijdens de sessies krijgen de studenten exploratieve schrijftaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.