Tonen 2 resultaat en)
essay maatschappij

Welk gevoel heb ik anno 2022, als gepensioneerd docente Nederlands in de nieuwe Surinaamse samenleving? Essay van Urmia van Leeuwaarde-Alwart

  In mijn jeugd, in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, was goed ‘Nederlands’ praten de norm. Sranantongo had geen krachtige plaats: er werd zelfs op je neergekeken als je deze lingua franca sprak. Een contacttaal die, zoals er toentertijd officieel werd aangegeven, door 95% van de bevolking werd gesproken. De overige …

schrijversvakschool

Een boek publiceren, wat gaat er aan vooraf? Het werk van een redacteur

Laat me een kleine inzage geven in wat er allemaal moet gebeuren wanneer er een boek wordt gepubliceerd. Dit doe ik omdat er heel lichtjes wordt gedacht over ons werk; de redactie (taalkundig en inhoudelijk)  en de vormgeving. We staan aan de vooravond van het publiceren van het boek van de elfjarige Soei Len Tjon …