lezen Nieuw Studentenpagina

Kennismakingscollege van start

Eerstejaars beginnen schrijflessen

Op dinsdag 28 januari beginnen wij met een nieuwe groep eerstejaarsstudenten die de Opleiding zal volgen. We hebben al een groep maar een of twee kunnen er nog bij.

Hoe zien de lessen eruit?
Je volgt een keer in de week schrijflessen van 18.00 u tot 20.30u (2 1/2  uur). Het belangrijkste van de lessen is dat je schrijfoefeningen krijgt waar je meteen feedback op ontvangt,van de docent. Het principe bij ons is:’ de kunst van schrijven is, schrijven’. Het feitelijke doen dus. Alle oefeningen hebben een specifiek doel dat na de oefening wordt uitgelegd en gemotiveerd door de docent.

Vereisten?
De enige vereisten zijn: de wil om iets te leren en je openstellen voor constructief commentaar. Lezers zijn vaak genadeloos  en we bereiden je voor op feedback van buiten. Onze feedback is altijd constructief en enthousiasmerend.

De eerste les
Op dinsdag hebben wij de kennismakingsles. Tijdens de eerste lessen beginnen we met elementaire schrijftechnieken, begrippen en logistieke zaken die een schrijver in spe behoort te kennen en te weten. In het eerste jaar komen alle hoofdgenres: proza, poëzie, essay, scenario en toneel aan de orde, steeds als een inleiding. Het eerste jaar is veelal het schrijven van schrijfoefeningen, ontdekken welk genre je ligt en welke technieken handig zijn om te gebruiken. Hierbij letten wij erop dat de student vooral de spontaniteit van het schrijven blijft behouden.

Creatief Onderwijs
De opleiding is niet ‘schools’: creativiteit laat zich niet gieten in regels of formules. Alles hangt af van het moment, de originaliteit en het verrassingselement. Wanneer docenten na het schrijven feedback geven, is het dan makkelijker om iets te begrijpen of daar iets mee te doen. Gaandeweg went de student aan het literaire jargon en kijkt deze niet vreemd meer op wanneer we op zaken wijzen.

De trainingen zijn vaak interactief, afhankelijk van het genre. Bij het onderdeel ‘essay’ kunnen we bijvoorbeeld met de studenten naar een café of eethuis gaan. We kunnen ook gezamenlijk naar een film kijken,waarbij studenten leren hun eigen mening te ventileren, in tekst uiteraard. In elk geval is het uitgangspunt zoveel mogelijk vanuit de eigen visie van de student teksten te leren schrijven. Eigenzinnigheid is een vereiste!

Er zijn uiteraard schrijversconventies, maar het is een uitdaging die juist te verbreken, op het juiste moment toe te passen en een eigen stijl/stem te vinden/ horen.

Docenten
Van de student wordt verwacht dat die na de lessen op eigen houtje en dus in de vrije tijd verder gaat oefenen met de techniek. De technieken keren ongetwijfeld terug en worden aangescherpt of er vindt verdieping plaats. Er is geen speciale manier om creatief schrijven aan te leren. We hebben daarom een gevarieerd aanbod aan docenten uit binnen- en buitenland met hun specifieke kennis en expertise. Kijk maar op deze link: www.schrijversvakschool.org/docenten

Wij werken  met docenten die zelf auteur zijn, of die jarenlange ervaring hebben in lesgeven en steeds nieuwe didactische werkvormen ontwikkelen. Die bovendien het vermogen hebben om talent te ontdekken en dat aan te sturen waar de student‘vastzit’: de zogenoemde procesbegeleiding.

Hoe je met een tekst begint, hoe je de centrale gedachte te pakken krijgt en die blijft vasthouden tot het eind, met krachtige premissen; daar hebben alle docenten genoeg ervaring mee. De feedback is altijd  gefocust op het doel van de oefening en de student krijgt altijd de ruimte om vooral de functie daarvan te begrijpen.

Wat moet je zelf doen?
Discipline is een van de belangrijke vereisten indien je een positief resultaat wilt bereiken. Het is worstelen met technieken en methoden,het schrijven een plek geven in je persoonlijke leven. We hebben vaker gehoord bij studenten dat ze er zoveel plezier in hebben dat ze soms in plaats van te werken, steeds de neiging krijgen om te schrijven. Discipline, gedrevenheid en een hoge dosis zelfkritiek zijn hele belangrijke elementen in een studentenleven op de Schrijversvakschool.

Studenten die zijn ingeschreven ontvangen de ‘Studentenpost’ via e-mail met meldingen rond de lessen en activiteiten van de school. Elke student dient zich te registreren op de nieuwsbrief. (zie homepage).

 

Wat kost het?
Het lesgeld is SRD 500 per module van 6 weken en dient vooraf gestort te worden op de volgende bankrekeningnummers: HAKRINBANK NV SRD rekening nummer 206.73.6793 USD rekening nummer 208.09.6309 EURO rekening nummer 208.09.6317 –

Indien studenten het jaartarief in 1 keer betalen, ontvangen zij een korting van 5%.

We wensen degenen die zich al hebben ingeschreven alle goeds toe in hun schrijfambities en duimen dat 2014 een jaar van ontdekken wordt en goede pennenvruchten zal opleveren.