Jeugdproject van start: We schrijven ons eigen boek

Schrijversvakschool start specifiek schrijfprogramma voor kinderen

 

Kinderen in de leeftijd van 9-14 jaar kunnen eindelijk op structurele basis lessen in creatief schrijven volgen op de Schrijversvakschool. Dit programma is speciaal voor hen opgezet, omdat de vraag naar continuïteit bleef binnenkomen van ouders en kinderen zelf. Dit project, goedgekeurd door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, duurt 9 maanden en start eind augustus. In steeds drie termijnen zullen kinderen lessen krijgen in het schrijven van verschillende genres.  Vooral getalenteerde kinderen krijgen nu de kans zich te ontplooien.

Opzet: We schrijven ons Eigen boek

Elke groep krijgt in totaal 12 lessen. Aan het eind van de drie maanden worden de verhalen gelezen door andere kinderen die vervolgens de illustraties maken. Deze groep wordt begeleid door een kunstenaar of tekenleraar. De nadruk wordt vooral erop gelegd om een eigen kinderboek in elkaar te zetten. Aan het eind van het project zal er een verhalenbundel worden samengesteld, die gepresenteerd zal worden tijdens het Kinderboekenfestival.

Het gaat bij de Schrijversvakschool vooral erom de expressieve en creatieve vaardigheden van kinderen te stimuleren en te vergroten. Er zijn genoeg kinderboeken die door volwassenen zijn en nog worden geschreven, maar te weinig of bijna geen boeken die door kinderen zelf zijn geschreven. De kunst van het ‘creatief schrijven’ wordt met dit project op vroege leeftijd geprikkeld. Zo zijn er al kinderen die hebben meegedaan met de in april jl. gehouden schrijftraining voor kinderen. Deze was een succes en de kinderen bleven in contact met de school om te informeren wanneer er een vervolgcursus zou starten. We willen hen vooral niet teleurstellen( de Schrijversvakschool is in eerste instantie een opleiding voor volwassenen), daarom gaan wij nu van start met deze cursus voor kinderen (jongeren).

De lessen

Kinderen hebben  verrassende inzichten en zijn vooral origineel. De thema’s die aan de orde zullen komen, zijn vooral gebeurtenissen uit de eigen belevingswereld, maatschappelijk relevante onderwerpen: het internet, gedichten en versjes, de cultuur van een ander, interviews afnemen en dergelijke. De keuze van het onderwerp zal vooral gericht zijn op wat zij zelf willen. De lessen zijn interactief. Er zullen allerlei schrijftechnieken gebruikt worden om het beeldend vermogen van het kind te prikkelen. We blijven vooral in hun eigen wereld en denken aan rubrieken als techno -weetjes, de kinderen van een school of kindertehuis, toetsnieuws (ervaringen met de schooltoets), verkeersnieuws, lekker eten, de wereld buiten Suriname, dieren en ik, sport en minder leuke ervaringen daarbij, de cultuur van een ander, een boek- of verhaalbespreking en nog veel meer. Bij de trainingen zal erop worden gelet dat de spontaniteit gehandhaafd blijft: creativiteit is immers het best wanneer die spontaan is.

Start

Na de aanmelding en registratie, zullen we de laatste zaterdag van augustus beginnen en in de vakantie doorgaan. De lessen worden elke zaterdag gegeven en bij uitzondering op een andere dag. Wij vragen  aan ouders, vooral  van kinderen met schrijftalent, dat deze zich aanmelden en laten registreren. Er zullen per groep 15 kinderen kunnen deelnemen. De schrijfbegeleiding is vooral individueel.

De Schrijversvakschool wil met deze cursus ook de leescultuur van de kinderen een push geven( wij adviseren de kinderen namelijk om veel verhalen (boeken) te lezen, want je leert veel van anderen die schrijven ), het creatieve vermogen exploreren, de kunst vooral op vroege leeftijd stimuleren en met het schrijven de taalvaardigheid in het Nederlands vergroten.

De trainingsdata worden binnenkort op de agenda geplaatst.

[slideshow_deploy id=’781′]

OVER SCHRIJVERSVAKSCHOOL PARAMARIBO

In oktober 2008 startte de Stichting Schrijversvakschool een opleiding waar mensen lessen kunnen volgen in creatief en literair schrijven en wel in de genres: proza, poëzie, essay en scenario. De Schrijversvakschool is een initiatief van Ruth San A Jong, auteur en literair consultant, die voorafgaand aan dit project een pilot van 1 jaar had georganiseerd met de vraag of er daadwerkelijk behoefte was aan een meerjarige schrijfopleiding in Suriname. De literaire populatie is immers ongeveer 150 duizend. De uitkomsten van de pilot ‘Kinder-en Jeugdliteratuur schrijven’ gaven aan dat er wel degelijk behoefte was aan structurele begeleiding van schrijvers in spe. Aan de hand van het resultaat van de pilot is er een meerjarenprogramma ontwikkeld en is de school opgezet.

Bij de totstandkoming van de Schrijversvakschool zijn er heel wat actoren uit het literaire en onderwijsveld in binnen- en buitenland benaderd . Een curriculum samenstellen, aangepast aan de lokale omstandigheden was het grootste aandachtspunt. Een onderwijsmodel kun je immers niet zomaar kopiëren en uitvoeren. Belangrijk was dat er een Train-de-Trainerstraject in het programma opgenomen zou worden, tezamen met het lesgeven in creatief schrijven. Dit om de capaciteit van het instituut te versterken en de voortzetting te garanderen voor de toekomst.  De Schrijversvakschool heeft sinds haar bestaan met succes voor tal van personen, organisaties en bedrijven trainingen verzorgd.  Ons instituut is onmisbaar geworden voor de Surinaamse samenleving en diegenen die literaire vorming en begeleiding serieus achten. We streven daarom naar nog meer groei van het vormingsinstituut ten behoeve van de schrijfkunst in Suriname.

 

Volg de krantenberichten en advertenties voor opgave en inschrijving!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.