dood

God luistert ook nog niet

God luistert ook nog niet

ik heb je geprobeerd te troosten
vandaag dertig
plus een
in omhelzingen
van mededogen en smart
in stille tochten
met mijn gemuilkorfde pen
zinloos geschreeuw
niemand luistert
God luistert ook nog niet
je kabra wel

ik heb je vaak geprobeerd te troosten
in geknielde stand
je bitterheid
de dood
je tranen
de onmacht
je kruis
de zwaartekracht drukt
je kerkbank kraakt
knakt
niemand luistert
God luistert ook nog niet
je kabra wel

ik zal blijven proberen je te troosten
met gerimpelde handen
schreeuwen met mijn gemuilkorfde pen
en
stil stille tochten houden
in verweerde gedachten
en doen

eens zal God luisteren
je kabra luistert al.

IN MEMORIAM- DE 15 VERMOORDEN OP 8 DECEMBER 1982

R. San A Jong