Evaluatie groep 1 Critical thinking through US Literature

We hebben 12 weken lang een deel van de Amerikaanse literatuur doorgespit, discussies gehad, visies gedeeld, geluisterd en kritisch nagedacht. Ik deel een deel van antwoorden op de evaluatie die wij aan het eind van de training CRITICAL THINKING THROUGH US LITARATURE hebben gehouden.

Heeft de training aan de doelstellingen voldaan?

 • Een inzage gekregen in de Amerikaanse geschiedenis, samenleving, cultuur door de ogen van Amerikaanse schrijvers
 • De relatie gelegd tussen de literaire werken in de historische/etnische en culturele context van Suriname.
 • Nieuwe prikkels gekregen voor het lezen van Amerikaanse literatuurHet uitwisselen van sociale/etnische connecties om zo de culturele identiteit van Suriname te verstevigen.
 • Kritische reflecties gestimuleerd in proza/poëzie en essays.

Wat vond je van de selectie van boeken?

 • Ik ben niet zo bekend met Amerikaanse literatuur en zou daardoor geen oordeel kunnen vormen over de selectie.
 • Het lesmateriaal was wel heel inspirerend en heeft een goed beeld gegeven over de Amerikaanse literatuur maar ook de cultuur.
 • De selectie is goed afgestemd om diverse lezers/deelnemers tegemoet te komen. Niet te zwaar qua verwerking.
 • Erg interessant. Gevarieerd. Veel herkenbaars, eye openers. Ik heb anders leren kijken naar racisme, vooral alledaagse racisme waar ik niet echt bij stil stond. Door de selectie van de boeken ben ik bewuster op zoek gegaan naar werken van schrijvers / comedians met migranten roots.
 • Stimuleert om Surinaamse boeken kritischer te lezen. Overig lesmateriaal: ik heb erg genoten van de filmpjes, de interviews enz. zoek regelmatig werken van de schrijvers op.
 • ik vond het een leuke,gevoelige en leerrijke selectie.
 • De boeken waren voedend voor het doel: kritisch denken.
 • Goed gevarieerd
 • Prima, diverse onderwerpen en invalshoeken gebruikt, alsook methoden van bespreken.
 • Goed: je kon je visie verbreden over bepaalde onderwerpen (opvoeding in bep. etnische groepen en klassen in de maatschappij (in een bepaalde tijd/staat). je kon ook goed vergelijkingen maken met de Surinaamse situatie.
 • De selectie van de boeken was goed een leuke combinatie van bekende schrijvers zo als Toni Morrison & James Baldwin en dan ook minder bekende schrijvers erbij.

Wat vond ik van mijn eigen participatie?

 • Vanwege mijn drukke werkschema vond ik mijn eigen participatie minimaal. De andere cursisten hadden natuurlijk hun eigen uitdagingen, maar tijdens de lessen was een ieder redelijk goed geinspireerd.
 • Ik heb mijzelf een beetje ingehouden en geprobeerd om op de achtergrond te blijven.
 • Ik ben er trots op dat ik ondanks mijn volle agenda toch het grootste deel van de training heb kunnen volgen. Ik vind wel dat ik mijn tijd anders moest indelen mbt het lezen van boeken. In het begin begon ik laat met lezen waardoor ik in tijdnood kwam. Ondanks dat vind ik dat ik toch een goede bijdrage heb kunnen leveren aan de discussies.
 • Ik vond mijn participatie een beetje minder. op sommige dagen was ik een beetje low on energy.
 • Ik ben er tevreden mee. Ik heb 85% van de boeken/lesmateriaal kunnen lezen. Ik heb de vragen kunnen stellen die mij meer inzicht gaven. Ook te danken aan de mede-cursisten. Ik ben dankbaar.
 • Ik was meer de observer, omdat ik ook geïnteresseerd raakte in de mening en opvatting van de andere participanten.
 • Ik heb redelijk goed kunnen participeren, kreeg voldoende de gelegenheid en heb slechts 1x de voorbereidende stof gedeeltelijk kunnen lezen. Ik heb ook eenmaal de groepsdiscussie mogen leiden in de groep.
 • Goed, soms wat minder.
 • Het was een nieuw veld voor me en heb dus naar inzichten van wat ik heb geparticipeerd. Hoe ik het vond? Uitdagend.

 

Nog iets kwijt?

 

 • Ik hoop dat het niet alleen bij de Amerikaanse cultuur zal blijven. Ik hoop dat wij in de toekomst ook de mogelijkheid krijgen om cursussen te volgen over andere culturen.
 • Ik hoop op de vorming van een platform waar kritische schrijvers hun ei kwijt kunnen. Vooral voor personen voor wie het schrijven nog geen vak is. De gelegenheid om ergens gelezen te worden is steeds een stimulans om teksten te produceren.
 • Hartelijk dank aan Ruth, voor de uitnodigende, inspirerende en kritische wijze van trainen.
 • Hartelijk dank aan de Amerikaanse Ambassade voor het toegankelijk maken van deze training voor een breder publiek.
 • Hartelijk dank aan mijn mede-trainees voor hun bijdrage in de discussies en het delen van hun kennis. Smaakt naar meer! Een vervolg zou goed zijn.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.