Eindteksten

Vandaag, maandag 30 juli 2012 dienen studenten hun eindteksten in, geschreven naar een eigen gekozen genre.
Eerstejaars dienen 10- A4 tekst in, Tweedejaars twee maal
10-A4 in twee genres en de Derdejaars 30 -A4 in een genre. De teksten zijn als het ware een soort examen, nodig voor de overgang naar het volgende jaar. De indiening is digitaal, niet geredigeerd door een ander en zonder opmaak.

De teksten worden vervolgens verstuurd naar verschillende docenten waar de student les van heeft gekregen. Docenten letten vooral op de originaliteit en creativiteit van de verhaalideeën. Letten of de vorm van het genre goed tot uiting komt, de eigen schrijfstijl in de tekst weerklinkt en hoe schrijftechnieken zijn toegepast.
We letten ook op de interpunctie en de spelling.
Nadat de teksten zijn gelezen door de docenten volgt een beoordelingsvergadering. De participatie van de student bij de lessen, de interactie in de klas, evaluaties van zowel student als docenten, reacties op feedback en dergelijke. Vrijwel alle ontwikkelingen worden meegenomen in de eindbeoordeling en samengevoegd in een overgangsrapport met aanbevelingen op het geschreven stuk.
In de derde week van augustus wordt de uitslag bekendgemaakt. Studenten krijgen individueel hun uitslag te horen in aanwezigheid van de directeur en de mentrix van dat jaar. Mocht de student het niet eens zijn met de eindbeoordeling mag hij/zij dat één week na de uitslag schriftelijk motiveren. Hierna volgt een gesprek en wordt besloten hoe de voortgang eruit zal zijn. Het is wel eens voorgekomen dat een student een jaar over moet doen. Nu er modules zijn bestaat de mogelijkheid één specifieke module overnieuw te doen. Het schooljaar wordt afgesloten met een feestelijke certificaat uitreiking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.