Cynthia Ashruf 60! Een felicitatie en blijk van waardering

Onze Dagu-mma, zo roepen wij haar stiekem wanneer we over haar roddelen, is vandaag 60. Dagu-mma, wanneer we ons hoofd weer schudden als ze aan het schelden is op Facebook. Dan heeft de ‘kroonschepping’ zoals ze dat zelf weleens uitdrukt, haar vast gekwetst, of er zijn puppy’s achteloos in een doos gedumpt of mishandeld op straat. Cynthia Ashruf, ja, die, die van de honden. De straathonden, de honden van het Surinaamse ras. De honden die ze gaat voeden op een vuilnisberm, omdat ze daar zijn gedumpt, de Cynthia die in goten springt, hondenbeten en minachtende blikken incasseert, omwille van het welzijn van de hond.
Dat ze meer om honden geeft dan om mensen hebben wij aan onszelf te danken. Het is ook te gek voor woorden en misdadig welke verantwoordelijkheid wij bij haar en de enkele dierenwelzijnsorganisaties leggen. Ja, schaamteloos, dat wij die zorg op enkele individuen in dit land dumpen.
De psychische stress die ze zichzelf met dit werk op de hals haalt, is er een waar menigeen zijn vingers niet aan brandt. Wij zijn de veroorzakers van het ‘hondenprobleem’. Onze hulp is slechts beperkt tot onze eigen honden.
Dat Cynthia een durfal is, is duidelijk. Ondanks alles heeft zij zich na de dood van Henk Abrahams, degene waarmee deze levenswandel met dieren is begonnen, helemaal gegeven voor het werk. Een 24uurs-job is het zeker. Het is nog steeds onvoorstelbaar dat iemand ongeveer honderd (!) honden op het erf heeft, en ze toch elke dag te eten kan geven, van medische zorg laat voorzien en wat al meer. En daar blijft het ook niet bij: de honden van de straat krijgen ook nog voeding, er moet geld ingezameld worden, vlees gemalen worden, rijst gekookt, distributie en nog veel waar we veelal niet stil bij staan. Niemand doet het haar na. Dat zichzelf wegcijferen, tot het verwaarlozen van haar eigen gezondheid. Wij vinden haar ‘botte’ karakter dan ook niet vreemd. Wij mensen stellen haar steeds teleur en vertrappen dat vertrouwen. Het zal geen gemakkelijke levensweg zijn, maar het is zeker niet een ieder gegund om een heldin te zijn, voor ons en voor honden! Toch?

Cynthia, wij gaan hier niet schrijven wat je al van jezelf weet, maar wensen je vooral in je 60ste levensjaar veel harmonie, geluk in het werk en voorspoed in je strijd om de dieren een beter leven te geven.
Wij sluiten deze felicitatie af met een oprechte DANKJEWEL voor alles wat je op het persoonlijke vlak voor ons doet (in tijden waar dat nodig is) en uiteraard ook voor de/je honden voor wie je er elke dag, elke minuut bent. Blijf wie je bent; de waardering willen wij publiekelijk kenbaar maken, ook al word je er boos om.
Ere wie ere toekomt..(zoiets).
Nogmaals een goed levensjaar en een hele mooie verjaardag en ga VERDORIE GOED VOOR JEZELF ZORGEN! Dat is een opdracht!

Er en Erwien
(Ruth en Tolin)

2 thoughts on “Cynthia Ashruf 60! Een felicitatie en blijk van waardering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *