Studentenpagina

Belangrijke data

  • Gratis Workshop voor deelnemers en andere geinteresseerden zaterdag 28 juli. We beginnen om half 10. Meld je aan om 9.15AM. Iedereen is welkom. Via email aanmelden op info@schrijversvakschool.org

 

  • Eindteksten indienen 30 juli 2012
  • Zaterdag 14 juli, extra les Schrijverslogistiek : werken met de redactiefunctie – Docent R. San A Jong
  • Op maandag 2 juli is er geen les omdat die dag een nationale vrije dag is (Afschaffing Slavernij). Het vak Schrijverslogistiek wordt op de dinsdag verzorgd. Eerste, Tweede en Derdejaar volgen samen die inhaalles op dinsdag 3 juli om 18.00 uur. Vergeet de laptops niet mee te nemen!
  • Beoordelingsvergadering 2 weken na indiening eindtekst.
  • Inlevering eindteksten digitaal en op 30 juli 2012 voor alle klassen.
  • Laptop verplicht meenemen bij het vak Schrijverslogistiek van R. San A Jong.
  • Exemplaren van Schrijvenmagazine kun je ophalen op school.
  • Boeken mogen niet langer dan 3 weken uitgeleend worden. Graag alle boeken retourneren voor 1 juli 2012.
  • Kijkcollege 19 juni 2012 : The Lie of The Iron Lady.