Aaaarggghhh! Paradigm shifts

‘Predikt u niet in een verkeerde kerk?’ was de eerste en de meest relevante vraag die vanmorgen werd gesteld in een training, georganiseerd door Bendt Training en Consultancy. Twee weken terug had ik een uitnodiging ontvangen voor het seminar’Management of Change’. Je wordt workshopmoe op gegeven moment en of je daadwerkelijk alle dingen van workshops meeneemt in de praktijk blijft een vraag. De titel was aantrekkelijk genoeg. Bekend terrein voor managers, maar ik was nieuwsgierig naar andermans visie.
Norman Matil, de eerste inleider stelde ons de vraag of we op de goede weg zijn. Zijn grootste aandachtspunt was de globalisatie die gedreven wordt door de technologie. Zijn conclusie, een bekende overigens, was dat we zwaar achter zijn op de ontwikkelingen voegde niks nieuws toe aan de inleiding. ‘Er zijn vijftig slapende wachters in Paramaribo te vinden, terwijl de veiligheid elders in de wereld door camera’s gestuurd worden.’ Terecht was het antwoord, maar de wachters kunnen wel weggehaald worden op straat, maar wat doe je tegen die opkomende werkloosheid die dan ontstaat? Hij sprak ook over het zakendoen in Suriname. Op de wereldlijst heeft Suriname de 163e plaats als het gaat om ‘The Ease of doing business.’ Niet ideaal dus. Ik moest meteen denken aan de administratieve rompslomp die je bij een bank moet ondergaan om luttele bedragen voor bijvoorbeeld een software programma online te bestellen. We hebben misschien wel internet beschikbaar, maar aan de logistiek hapert er nog heel wat.
Fred Budike, de tweede inleider had het over paradigmas. ‘Paradigms are problem solving systems.’ Het begrip werd in een korte documentaire vertoond. Een praktisch voorbeeld van een paradigmashift was de ontwikkeling van het analoge naar het digitale toestel, de tape recorder naar mp3 speler enzovoort. Hij refereerde naar het voorbeeld van minister Misidjan met zijn rastavlechten, de revolutie in 1980, allen paradigma-verschuivingen. De paradigmas werden niet veroordeeld, maar het gaf wel iets aan. In Suriname draag je toch geen vlechten als man naar kantoor? En een Minister al helemaal niet!
Ik stelde de vraag wat we dan doen als we wel paradigmshifts willen doorvoeren, maar in de realiteit steeds botsen op patronen van politiek, bureaucratie, cultuur, oud vs jong. Hoe doorbreek je die ingewortelde, ingebakken, met de borstmelk gegeven patronen? Terugtrekken? Je eigen weg op gaan? Fred noemde dit fenomeen het ‘Caribisch Perspectief’. We worden gedefinieerd door een externe en interne factoren. Wat waarheid is aan de ene kant van de Toemoek Hoemakgebergte is dwaling aan de andere kant (Blaise Pascal 1623-1663). In mijn werk heb ik het weleens meegemaakt dat we prachtige plannen voor verandering hadden geschreven, en uiteindelijk de topleiding niet bereid was te veranderen, of sterker nog, geen begrip had waar we mee bezig waren. Verandering in denken geeft weerstand, onzekerheid, angst etcetera.
Humphrey Bendt, op dit moment de authoriteit op het gebied van HRM in Suriname zei dat er zonder leiderschap geen kans voor HRM en changemanagement is. De ‘right man on the right place’ is hot issue in Suriname. Veel managers pretenderen goede managers te zijn, maar bij de self-assessments blijkt dat ze allen een low-profile performance hebben. ‘Maar er is licht in de tunnel’ zei Bendt,
En dat licht is gekomen met de launching van de sociëteit voor change management. Er zaten ongeveer 50 professionals in de zaal die zich allen bereid verklaarden te ondersteunen bij de opzet van de sociëteit. Bendt Consultancy zal het voortouw nemen bij het werven van leden, het vaststellen van de doelen. De sociëteit zal een authoriteit moeten worden waar de Overheid niet om heen kan. Zal het niet weer het zoveelste collectief zijn dat enthousiast wordt opgericht en die het houdt bij mooie plannen? Ik weet het niet. Ik vind jammer dat er genoeg mensen rondlopen met goede initiatieven en ideeën, maar die de ruimte niet krijgen om daar waar ze goed in zijn, te tonen. Aan de andere kant, de echte die-hards blijven altijd overeind; echte leiders vinden altijd hun weg.
Aan het eind predikte Bendt in zijn eigen kerk, maar of hij zijn doel daarbij voorbij heeft geschoten?

Één gedachte over “Aaaarggghhh! Paradigm shifts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *