Schrijversvakschool

De Schrijversvakschool (SVS) bestaat 10 jaar in 2018. Op 8 oktober 2008 werd de school formeel geopend door de toenmalige Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, Tanya van Gool en de gewezen directeur van het Directoraat Cultuur, Stanley Sidoel. De deeltijdopleiding is een initiatief van Ruth San A Jong die in 2006 een pilotproject had georganiseerd in Kinderboeken schrijven samen met Marijke van Mil. Het project was geen daverend succes, wat juist reden gaf om het schrijversonderwijs diepgaander te onderzoeken.

In de eerste vier jaren werd een Train de Trainers programma uitgevoerd waarbij docenten uit Nederland en België elk jaar gastcolleges in de verschillende genres verzorgden. De recessie had na 2012 ook zijn weerslag op het bezoekersaantal van de opleiding. Wij zaten eerst in het CCS gebouw en daarna bij de Kennedystichting. De opbrengsten werden minder waardoor wij de huur niet meer konden betalen. Er kwamen minder studenten op de opleiding af.

‘Onze’ recessie duurde niet lang. In 2010 was er een verzoek van het CELOS om een training te verzorgen voor hen voor het vakblad dat zij zouden publiceren. Er was behoefte aan een schrijftraining waarbij men de doelgroep beter wilde bereiken. CELOS wilde meer creativiteit bij het schrijven. Die training was zo succesvol, dat wij vervolgens 3 trainingen voor hen verzorgden. Deze module is dan ook uitgegroeid tot wat wij nu ‘Effectief Schrijven’ noemen. Er wordt nog te ambtelijk geschreven, veel standaardzinnen gebruikt en in jargon waardoor teksten voor derden moeilijk te begrijpen zijn. De training Effectief schrijven is onze ‘core-training’ intussen.  We hebben bij tientallen organisaties en bedrijven lessen verzorgd. Wij zijn er dan ook trots op dat deze module zich heeft uitgebreid naar andere type non-fictie trainingen. Wij zijn er trots op!