Schrijversvakschool

De Schrijversvakschool (SVS) bestaat 10 jaar in 2018. Op 8 oktober 2008 werd de school formeel geopend door de toenmalige Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, Tanya van Gool en de gewezen directeur van het Directoraat Cultuur, Stanley Sidoel. De deeltijdopleiding is een initiatief van Ruth San A Jong die in 2006 een pilotproject had georganiseerd in Kinderboeken schrijven. Het project was geen daverend succes, wat juist reden gaf om het schrijversonderwijs diepgaander te onderzoeken.